Satış ve Danışma Hattı: (+90)312 261 38 15 AlmancaİngilizceTürkçe

ORANSAL KUMPAS

 

Ürün kodu :I/A-128

Fiyat:

Malzemelerin veya kar???mlar?n performans?n? belirlerken kaba agregalar?n ?ekil özellikleri önemlidir. Orant?l? Kumpaslar, 3 / 8in (9.5mm) veya daha büyük olan kaba agrega fraksiyonlar?nda yass? ve uzun parçac?klar?n yüzdelerinin h?zl? bir ?ekilde belirlenmesi için kullan?lan zaman kazand?ran cihazlard?r. Üniteler, dayan?kl?l?k için çelikten imal edilmi?tir, hassasiyet için hassas bir ?ekilde tasarlanm??t?r.

 

Düz parçac?k boyutland?rman?n ?eklini belirlemek için, bir parçac???n geni?li?ini Kumpas'?n daha büyük ucuna ayarlay?n, ard?ndan pivot vidas?n? s?k?n. Kumpas ayarlamas? yapmadan, ayn? parçac??? Kumpas'?n daha küçük ölçüm ucunda kontrol edin. Parçac?k daha küçük bo?lu?a s??arsa, düz olarak kabul edilir. Uzun parçac?k tayini ayn? ad?mlar? takip eder. Parçac?k her iki durumda da küçük ölçümden daha büyükse, o zaman parçac?k ne düz ya da uzun say?lmaz.

Kategoriye bağlı diğer ürünler